Khu Kinh tế Đông Nam

Thứ tư - 05/07/2017 13:56
1. Địa chỉ KCN/KKT: Thuộc địa bàn 3 huyện: Triệu Phong, Hải Lăng và Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
2. Quy mô của KCN/KKT: - Phạm vi: bao gồm 17 xã, thị trấn là: Hải An, Hải Ba, Hải Vĩnh, Hải Quế, Hải Khê, Hải Dương (thuộc huyện Hải Lăng); Triệu An, Triệu Phước, Triệu Vân, Triệu Trạch, Triệu Lăng, Triệu Sơn (thuộc huyện Triệu Phong); Gio Quang, Gio Mai, Gio Hải, Gio Việt và thị trấn Cửa Việt (thuộc huyện Gio Linh).
- Quy mô diện tích đất: 23.792ha.
3. Cơ sở hạ tầng tổng quát của KCN/KKT:
 
1. Hệ thống cấp điện: Hệ thống cấp điện đã hoàn thành. Mạng lưới điện 110 KV đảm bảo cung cấp đủ nguồn điện cho hoạt động của các nhà máy.
2. Hệ thống cấp nước: được cung cấp bởi Nhà máy nước huyện Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng đảm bảo cung cấp đủ nguồn nước cho hoạt động của các nhà máy.    
3. Giao thông nội bộ: Hệ thống đường giao thông nội bộ trong KKT đang triển khai đầu tư xây dựng dần.
4. Thực trạng tình hình hoạt động? Có 26 dự án đăng ký đầu tư, với tổng vốn đầu tư là 81.519 tỷ đồng, diện tích đất công nghiệp đã cho thuê là 922,92 ha.
Trong đó: 06 dự án đã đi vào hoạt động; 14 dự án đang triển khai xây dựng; 06 dự án đang làm thủ tục đầu tư.
Các ngành nghề chủ yếu: Cảng biển, nhiệt điện, năng lượng, sản xuất cấu kiện bê tông,  khí công nghiệp,  đầu tư cơ sở hạ tầng, nghỉ dưỡng …
5. Khoảng cách đến cảng biển gần nhất? Cách cảng Cửa Việt 23km, cách cảng Chân Mây 126km, cách cảng Đà Nẵng 164km
6. Một số nhà đầu tư chính đã hoạt động? Cty CP Liên Doanh cảng quốc tế Mỹ Thủy, Cty Điện lực quốc tế Thái Lan (EGATI), Cty One Asean Development (1A Thái Lan),….
7. Dân số của khu vực lân cận (2015)(1)? Cự ly bán kính tính từ KCN/KKT: Dân số huyện Gio Linh khoảng 73.888 người.
Dân số huyện Triệu Phong khoảng 95.467 người.
Dân số huyện Hải Lăng khoảng 87.275 người.
Dân số thành phố Đông Hà khoảng 85.414 người.
KKT Đông Nam Quảng Trị cách trung tâm TP Đông Hà 25km.
8. Các hình thức thuê đất (Thời hạn hơp đồng thuê đất? Hình thức trả tiền thuê đất?) - Hình thức thuê đất: Cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất;
- Thời hạn cho thuê đất là 50 năm;
- Hình thức trả tiền thuê đất: Theo định kỳ hàng năm hoặc trả một lần cho cả thời kỳ hoạt động của dự án.
9. Mật độ xây dựng (%) - Mật độ xây dựng công trình tối đa: 60%;
- Mật độ cây xanh tối thiểu: 20%;
- Hạ tầng kỹ thuật và giao thông: Diện tích đất còn lại
10. Đơn giá cho thuê đất?(2) Đơn giá thuê đất là: 180.000 đồng/m2/năm x 0,75% x 1,0 lần = 1.350 đồng/m2/năm
11. Các phí quản lý khác thuộc KCN (hàng năm): Tiền sử dụng kết cấu hạ tầng: Từ 10 đến 20 triệu/ha/năm. Chưa thực hiện.
12. Dung lượng cung cấp nước dùng cho công nghiệp sản xuất và sinh hoạt m3/24h? 1. Nguồn nước chưa qua xử lý từ nguồn nước ngầm: giếng đào, giếng khoan;
từ nguồn nước mặt: bể chứa nước mưa, sông, suối, hồ đập thủy lợi, nguồn nước tưới của kênh Nam Thạch Hãn (cấp cho các xã thuộc huyện Triệu Phong, Hải Lăng).
2. Nhà máy xử lý nước sạch:
- Nhà máy xử lý nước sạch huyện Gio Linh, thị trấn Gio Linh, công suất 15.000m3/ngày đêm.
- Nhà máy xử lý nước sạch huyện Hải Lăng, thị trấn Hải Lăng, công suất 20.000m3/ngày đêm.
13. Đơn giá tiêu thụ nước sạch cho sản xuất, sinh hoạt? (đồng/m3)(3) + Đối với hoạt động sản xuất vật chất: 12.500 đồng/m3;
+ Đối với hoạt động sinh hoạt: 7.200 đồng/m3.
14. Dung lượng nguồn điện? Hệ thống cấp điện đã hoàn thành và ổn định. Mạng lưới điện 110 KV đảm bảo cung cấp đủ nguồn điện cho hoạt động của các nhà máy
15. Đơn giá tiền điện cho sản xuất? (đồng/kWh)(4) Giờ bình thường: 1.518đ/kWh;
Giờ thấp điểm: 983đ/kWh;
Giờ cao điểm: 2.735đ/kWh.
16. Công suất nhà máy sử lý nước thải ? Phí sử lý nước thải? Điều kiện sử lý (USD/m3): - Đang triển khai đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải, công suất 100.000m3/ngày đêm theo hình thức BOO, giai đoạn 1 là 50.000m3/ngày đêm;
- Phí xử lý nước thải: Chưa thực hiện
18. Chính sách ưu đãi cho nhà đầu tư (Thuế thu nhập doanh nghiệp([i]), tiền thuê đất([ii])(7), thuế nhập khẩu(8), thuế thu nhập cá nhân(9), chính sách hỗ trợ của tỉnh(10))
 
1. Thuế thu nhập doanh nghiệp:
Được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% trong thời gian 15 năm, thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có doanh thu từ dự án đầu tư mới.
Được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới. Thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính liên tục từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế, trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư mới thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư.
2. Ưu đãi về tiền thuê đất:
- Miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản nhưng tối đa không quá 3 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Miễn tiền thuê đất 13 năm sau thời gian miễn tiền thuê đất của thời gian xây dựng cơ bản đối với dự án không thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư.
- Miễn tiền thuê đất 15 năm sau thời gian miễn tiền thuê đất của thời gian xây dựng cơ bản đối với dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng trong Khu kinh tế.
- Miễn tiền thuê đất 17 năm sau thời gian miễn tiền thuê đất của thời gian xây dựng cơ bản đối với dự án thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư.
- Miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời hạn thuê đối với dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư (trừ dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng trong Khu kinh tế).
3. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:
Được miễn thuế nhập khẩu để tạo tài sản cố định, bao gồm:
- Máy móc, thiết bị; linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với máy móc, thiết bị; nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo má móc, thiết bị hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng của máy móc, thiết bị;
- Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án;
- Vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được.
4. Thuế thu nhập cá nhân
Giảm 50% thuế thu nhập đối với người có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập, kể cả người Việt Nam và người nước ngoài làm việc tại khu kinh tế.
5. Hỗ trợ về đào tạo nghề:
Những dự án sử dụng từ 50 lao động; hoặc từ 30 lao động nữ; hoặc lao động là người dân tộc thiểu số được tuyển dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội, sẽ được ngân sách tỉnh hỗ trợ chi phí đào tạo 1 lần với mức 1.000.000 đồng/01 lao động đối với loại hình đào tạo nghề sơ cấp và 3.000.000 đồng/01 lao động đối với loại hình đào tạo nghề trung cấp hoặc lao động sử dụng công nghệ kỹ thuật cao trở lên
17. Chế độ: Bảo hiểm y tế, bảo hiệm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp…(11) Tổng các khoản đóng góp là 34,5%, trong đó:
- Bảo hiểm xã hội 26%: Người sử dụng lao động đóng 18%, người lao động đóng 8%.
- Bảo hiểm y tế 4,5%: Người sử dụng lao động đóng 3,5%, người lao động đóng 1%.
- Bảo hiểm thất nghiệp 2%: Người sử dụng lao động đóng 1%, người lao động đóng 1%.
- Kinh phí công đoàn 2%: Do Người sử dụng lao động đóng.
 
 
([i]) Nghị định 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/12/2013 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp;
([ii]) Theo Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
(7) Theo Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ Quy định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh ê, Khu công nghệ cao;
(8)  Theo Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016;
(9) Theo Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;
(10) Theo Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 21/9/2016 của UBND ban hành Quy định chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;
(11) Theo Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành quy định về quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN; quản lý số BHXH, thẻ BHYT.
1 4
2 2

TÍNH CHẤT KHU KINH TẾ ĐÔNG NAM
3 2
Phát triển cảng biển nước sâu
 
Phát triển các loại hình công nghiệp, trọng tâm là công nghiệp nặng: dầu khí, nhiệt điện
 
Trung tâm giao thương Quốc tế
 
Trung tâm dịch vụ tầm cở Quốc gia, Quốc tế
 
Hình thành các khu đô thị phát triển 

Lợi thế của Khu KT Đông Nam:picture15
•Điểm đầu của hành lang KT đông tây hướng ra biển Đông.
•Có giao thông thuận lợi cả đường bộ, đường biển, đường sắt.
•Vùng đất bằng phẳng cao hơn mực nước biển từ 7 – 10 m.
Cây cối, vật kiến trúc có giá trị thấp thuận lợi cho công tác GPMB.
 

  Thông tin liên hệ:

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị
Quang Tri Department of Planning and Investment
34 Hùng Vương, Đông Hà, Quảng Trị
Tel: (+84) 0233 3852 529
Fax: (+84) 0233 3851 760
Website: http://dpiquangtri.gov.vn
Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị
Quang Tri Management Board of Economic Zone
91 Lê Duẩn, Đông Hà, Quảng Trị
Tel: (+84) 0233 3609 300
Fax: (+84) 0233 3851 743
Website: http://bqlkkt.quangtri.gov.vn

Dự án đã đi vào hoạt động ở Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị:

1. Khu nghỉ dưỡng và văn hóa thể thao
- Chủ đầu tư: Công ty Cao su Quảng Trị
- Mục tiêu quy mô: Khối nhà nghỉ dưỡng 24 phòng nghĩ
- Diện tích: 4.790m2
- Vốn đầu tư: 15.000.000.000đ
2. Khu du lịch sinh thái biển Cửa Việt
- Chủ đầu tư: Công ty TNHH xây dựng Hoàng Hà
- Mục tiêu quy mô: 40 nhà biệt thự, 01 khách sạn 120 phòng ngũ và các dịch vụ khác đạt tiêu chuẩn 3 sao
- Diện tích: 62.235m2
- Vốn đầu tư: 114.593.000.000đ
3. Khu dịch vụ nghỉ mát
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Phú Hoa
- Mục tiêu quy mô: Xây dựng Khu dịch vụ nghỉ mát
- Diện tích: 11.358m2
- Vốn đầu tư: 41.408.000.000đ
4. Khu dịch vụ nghỉ mát Tùng Việt
- Chủ đầu tư: Công ty CP du lịch và thương mại Tùng Việt
- Mục tiêu quy mô: Đầu tư xây dựng khu dịch vụ nghỉ mát
- Diện tích: 15.189m2
- Vốn đầu tư: 21.000.000.000đ
5. Kho cảng xăng dầu Cửa Việt
- Chủ đầu tư: Công ty TNHH sản xuất - thương mại Hưng Phát
- Mục tiêu quy mô: Kho xăng dầu dung tích 40.000m3, bến cảng chuyên dùng 40.000DTM
- Diện tích: 47.579m2
- Vốn đầu tư: 301.666.606.000đ
6. Trung tâm dịch vụ du lịch Cửa Việt
- Chủ đầu tư: Công ty CP Tổng Công ty thương mại Quảng Trị
- Mục tiêu quy mô: Tổ hợp khách sạn 5 tầng đạt tiêu chuẩn 3 sao
- Diện tích: 15.549m2
- Vốn đầu tư: 170.000.000.000đ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

   
 
   
 

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây