Tỉnh Quảng Trị

Tiềm năng thế mạnh: Lĩnh vực du lịch hoài niệm, logistics, kinh tế biển, lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục đào tạo, y tế

Diện tích: 4.701 km2

Dân số: 638.627 người

GRDP: 6.5%

GRDP/người: 57.5 triệu đồng/năm