Hướng dẫn thực hiện chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Theo Công văn số 5555/UBND-TM ngày 16/11/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị
Ngày 30/8/221, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 105/2021/NQ-HĐND Ban hành quy định chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;
Để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong quá trình giải quyết hồ sơ thủ tục để được chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật, UBND tỉnh hướng dẫn thực hiện chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Cụ thể:

1. Ưu đãi về thuế, đất đai và khấu hao tài sản:
- Tổ chức, cá nhân đáp ứng quy định tại Điều 3 Nghị quyết số 105/221/NQ-HĐND lập hồ sơ đề nghị ưu đãi về thuế, đất đai và khấu hao tài sản gửi Cục thuế tỉnh để được thẩm định, xử lý theo quy định của pháp luật.
- Cách thức thực hiện: Nhà đầu tư nộp trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính đến Cục Thuế tỉnh tại địa chỉ 26 Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
2. Hỗ trợ phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật
- Tổ chức, cá nhận đáp ứng quy định tại Điều 3 Nghị quyết số 105/2021/NQ-HĐND lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để được thẩm định trình UBND tỉnh bố trí kinh phí.
- Cách thức thực hiện: Nhà đầu tư nộp trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ số 128 Hoàng Diệu, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
3. Hỗ trợ về đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực
- Tổ chức, cá nhận đáp ứng quy định tại Điều 3 Nghị quyết số 105/2021/NQ-HĐND về đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội để được thẩm định, xử lý theo quy định của pháp luật
- Cách thức thực hiện: Nhà đầu tư nộp trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính đến Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại địa chỉ 123 Quốc lộ 9, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
4. Hỗ trợ cơ sở sản xuất, kinh doanh di dời theo Quyết định của cơ quan nhà nước
Tổ chức, cá nhận đáp ứng quy định tại Điều 3 Nghị quyết số 105/2021/NQ-HĐND lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ cơ sở sản xuất, kinh doanh di dời theo quyết định của cơ quan nhà nước gửi Sở Kế hoạch & Đầu tư để được thẩm định trình UBND tỉnh bố trí kinh phí.
- Cách thức thực hiện: Nhà đầu tư nộp trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ số 128 Hoàng Diệu, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
5. Hỗ trợ phát triển thị trường, cung cấp thông tin
5.1 Hỗ trợ giới thiệu sản phẩm
Tổ chức, cá nhận đáp ứng quy định tại Điều 3 Nghị quyết số 105/2021/NQ-HĐND lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ giới thiệu sản phẩm gửi Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh để hướng dẫn, cung cấp theo đúng quy định của pháp luật.
- Cách thức thực hiện: Nhà đầu tư nộp trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính đến Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh tại địa chỉ số 06 Khóa Bảo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
5.2 Hỗ trợ cung cấp thông tin, tư vấn thủ tục đầu tư, kinh doanh
- Tổ chức, cá nhận đáp ứng quy định tại Điều 3 Nghị quyết số 105/2021/NQ-HĐND lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ cung cấp thông tin, tư vấn thủ tục đầu tư, kinh doanh gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn, cung cấp theo đúng quy định của pháp luật.
- Cách thức thực hiện: Nhà đầu tư nộp trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ số 128 Hoàng Diệu, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
5.3 Hỗ trợ xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch
Tổ chức, cá nhận đáp ứng quy định tại Điều 3 Nghị quyết số 105/2021/NQ-HĐND lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch gửi Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh để hướng dẫn, cung cấp theo đúng quy định của pháp luật.
- Cách thức thực hiện: Nhà đầu tư nộp trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính đến Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh tại địa chỉ số 06 Khóa Bảo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
 

  Ý kiến bạn đọc

Liên hệ QC
SAM HOLDINGS
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi