Quảng Trị phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2023

Chủ nhật - 19/02/2023 21:55
Ngày 17/02/2023, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2023
Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2023 vừa được UBND tỉnh ban hành, trên cơ sở các quan điểm:
- Bám sát và tập trung thực hiện định hướng các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021- 2025 tại Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII; Định hướng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia, vùng và địa phương. Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 8/4/2022 của UBND tỉnh về phục hồi và phát triển kinh tế xã hội đến năm 2023. Các quan điểm chỉ đạo về định hướng hợp tác đầu tư nước ngoài tại Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị và các Chương trình hành động của Chính phủ về Chiến lược Quốc gia phát triển kinh tế số, xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030; Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050; Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030.
- Đổi mới, đa dạng hóa các nội dung hoạt động xúc tiến đầu tư. Nâng cao chất lượng công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ cùng với việc tăng cường các hoạt động hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Đa dạng hóa đối tác, hình thức đầu tư, ưu tiên các dự án đầu tư nước ngoài có liên kết với khu vực kinh tế trong nước, phù hợp với định hướng tái cấu trúc nền kinh tế phục vụ mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường; Bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh, trật tự, an toàn xã hội và nâng cao tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.
- Bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 để xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; tập trung thu hút vào các ngành, lĩnh vực có ưu thế của tỉnh, các dự án lớn đảm bảo môi trường, nộp ngân sách cao và có sức lan tỏa, hiệu quả trong hội nhập kinh tế quốc tế. Ưu tiên thu hút đầu tư từ Tập đoàn công nghệ đứng đầu các chuỗi sản xuất, các đối tác có công nghệ cao như Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Châu Âu...; cũng như, huy động mọi nguồn lực, thành phần kinh tế để đầu tư hạ tầng, dịch vụ du lịch, phát huy tối đa các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Tận dụng hiệu quả các cam kết chính trị của Chính phủ; sự quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện mạnh mẽ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thu hút hiệu quả các dự án với trọng tâm là tập trung thu hút đầu tư vào Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị.
- Phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư phải đi đôi với việc giữ vững an ninh – quốc phòng, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; bảo vệ và sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, không tận thu tận diệt các nguồn tài nguyên, sản vật; phát huy lợi thế về vị trí địa lý, tiềm năng, du lịch, văn hóa, bảo vệ môi trường sinh thái, đảm bảo phát triển nhanh và bền vững.
- Tùy vào lợi thế, điều kiện, trình độ phát triển của tỉnh, xúc tiến các dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch được phê duyệt, đảm bảo hiệu quả tổng thể kinh tế - xã hội – môi trường. Đối với những địa bàn, khu vực nhạy cảm liên quan đến quốc phòng, an ninh, khu vực biên giới, vùng biển, hải đảo, vùng đặc quyền kinh tế, việc thu hút FDI cần đảm bảo yêu cầu về quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia lên hàng đầu.
Về định hướng thu hút đầu tư
- Phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo; phát triển sản phẩm chủ lực của tỉnh; phát triển nhanh hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số, đô thị thông minh.
- Tiếp tục tận dụng cơ hội từ tác động thuận chiều của dịch bệnh Covid-19; Theo đó, các công ty, tập đoàn quốc tế có xu hướng chuyển dịch đầu tư từ Trung Quốc sang các nước Đông Nam Á (trong đó có Việt Nam) và hạn chế tác động ngược chiều đối với dòng vốn FDI; Xây dựng chương trình XTĐT có chiến lược dài hạn, xác định các đối tượng chủ chốt, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
- Tập trung thu hút đầu tư vào các lĩnh vực tỉnh có tiềm năng, trọng điểm; Các ngành công nghiệp dựa trên lợi thế so sánh của địa phương, như: công nghiệp năng lượng; công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản (nhất là công nghiệp chế biến gỗ); công nghiệp silicat; công nghiệp dệt may; Nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, canh tác tự nhiên; Một số ngành dịch vụ có tiềm năng phát triển, giá trị gia tăng cao, có khả năng cạnh tranh; Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
- Xem mục tiêu cải thiện, bảo vệ môi trường đầu tư là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xúc tiến đầu tư; Lấy công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ làm hạt nhân hỗ trợ các nhà đầu tư giải quyết khó khăn trong quá trình triển khai nhằm đạt hiệu quả cao; Quản lý và kiểm soát chặt chẽ việc thu hút các dự án đầu tư mới, không cấp phép cho các dự án đầu tư sử dụng hoặc đưa công nghệ và thiết bị lạc hậu có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường hoặc làm giảm tính cạnh tranh, làm chậm tốc độ phát triển và hội nhập của nền kinh tế tỉnh.
- Tăng cường cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng; coi trọng công tác phát triển nguồn nhân lực có chất lượng. Xác định doanh nghiệp là đối tượng phục vụ và làm tốt công tác định hướng, hỗ trợ và ổn định chính sách, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp. Chú trọng công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh địa phương, thương hiệu sản phẩm và phát triển thị trường.
Về đối tác thu hút đầu tư: Xúc tiến đầu tư đối với các Tập đoàn, các Công ty xuyên quốc gia, đa quốc gia, các công ty vừa và nhỏ (đối với ngành công nghiệp hỗ trợ) trong và ngoài nước có định hướng, chiến lược phát triển mở rộng thị trường, cam kết đầu tư lâu dài. Năm 2023 tập trung thu hút các đối tác sau:
Đối tác trong nước: Quan tâm, phát huy sức mạnh, vai trò của các doanh nghiệp địa phương; Đồng thời, tập trung vận động thu hút các nhà đầu tư chiến lược, có kinh nghiệm, có năng lực tài chính . Trong đó chú trọng thu hút đầu tư, sản xuất trong lĩnh vực: Nông nghiệp công nghệ cao; du lịch dịch vụ, chế biến gỗ công nghiệp theo hướng chế biến sâu, tạo sản phẩm có giá trị gia tăng cao; Công nghiệp vật liệu xây dựng; sản xuất chế biến công nghiệp, linh kiện điện tử; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các KCN, KKT.
Đối tác nước ngoài: Ưu tiên thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại các thị trường có truyền thống đầu tư vào Việt Nam, các thị trường đã có nhà đầu tư nghiên cứu, khảo sát tại tỉnh Quảng Trị, cụ thể:
Thị trường mục tiêu là các nước: Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Singapore, Đài Loan, Thái Lan, Ấn Độ,… và Châu Âu; Khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tuyến Hành lang kinh tế Đông Tây.
- Với đối tác Singapore: Tập trung xúc tiến trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng KCN, KKT, lĩnh vực kho vận logistics, các dịch vụ giáo dục, y tế, du lịch.
- Với đối tác Nhật Bản: Tập trung xúc tiến trong lĩnh vực nông nghiệp chất lượng cao, chế biến nông thủy sản, máy nông nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng mới và năng lượng tái tạo, sản xuất ôtô, máy nông nghiệp và điện tử.
- Với đối tác Hàn Quốc: Tập trung xúc tiến trong lĩnh vực xây dựng cảng biển, CSHT Khu công nghiệp; sản xuất cơ khí, công nghiệp nặng và thiết bị công nghiệp, điện tư.
- Với đối tác Thái Lan: Tập trung xúc tiến trong lĩnh vực công nghiệp điện - điện tử - điện lạnh; Hạ tầng Khu Công nghiệp.
- Với đối tác Ấn Độ và Trung Đông: Tập trung xúc tiến trong lĩnh vực dệt may xuất khẩu; Năng lượng mới và năng lượng tái tạo; Sản xuất thép và các sản phẩm từ sắt thép.
- Với đối tác Đài Loan: Tập trung xúc tiến trong lĩnh vực Sản xuất chế biên nông sản công nghệ cao; sản xuất máy móc và thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; Sản xuất công nghệ xanh; Sản xuất linh kiện, thiết bị điện tử; Công nghệ xử lý môi trường tiên tiến.
- Với đối tác trên tuyến EWEC: Tập trung xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, nhất là các ngành vận tải, sản xuất, chế biến gỗ, nông sản,… 
Tiếp cận và thu hút đầu tư đối với các nhà đầu tư đang có nhu cầu chuyển dịch dòng vốn đã đầu tư tại Trung Quốc về thị trường Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.
Về các giải pháp thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư
Thứ nhất, cơ chế, chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư
- Triển khai các Nghị quyết chương trình, đề án, kế hoạch của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và khởi nghiệp doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các ngành, địa phương nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch của tỉnh và của từng đơn vị về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 – 2025;
- Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ và Kế hoạch hành động số 391/KH-UBND ngày 25/01/2019 của UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; Nghị quyết 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ và Chương trình hành động số 2992/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp;
- Hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư tiếp cận, thực hiện các điều kiện, chính sách ưu đãi đầu tư theo quy định của tỉnh; chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 57/2019/NĐ-CP ngày 17/4/2019 của  Chính phủ;
- Đẩy mạnh công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong chuyển đổi số, đầu tư kinh doanh, phát triển theo chính sách quy định tại Luật Hỗ trợ DNNVV, Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 và Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT ngày 10/5/2022;
- Xây dựng quy định về phân công trách nhiệm trong hỗ trợ, ưu đãi đầu tư và quy chế lựa chọn, thủ tục bố trí ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo Nghị quyết số 105/2021/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 của HĐND tỉnh quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Ban hành và phổ biến bộ cơ chế chính sách về ưu đãi, hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Trị.
Thứ hai, cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư hấp dẫn
- Thực hiện tốt Bản cam kết của Chủ tịch UBND tỉnh với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) về tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp; cam kết giữa Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban ngành với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ số thành phần nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Duy trì đối thoại Doanh nghiệp, mô hình “Cà phê doanh nhân” nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp;
- Tổ chức thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, đề xuất đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức, doanh nghiệp và hoạt động đầu tư, kinh doanh, giúp giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, tiết kiệm nguồn nhân lực cho tổ chức, doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư trên địa bàn tỉnh;
- Nâng cao chất lượng trong việc cải cách thể chế cũng như môi trường đầu tư nhằm thu hút và kêu gọi đầu tư một cách có hiệu quả; tăng cường công tác quản lý và hỗ trợ các công việc có liên quan sau khi cấp phép đầu tư cho các tổ chức, nhà đầu tư;
- Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức các cấp,nhất là các cơ quan liên quan đến công tác cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục trong công tác xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; nhất quán trong thực hiện cơ chế, chính sách thu hút đầu tư để tạo niềm tin và sự an tâm cho các nhà đầu tư trong việc triển khai thực hiện dự án;
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cấp hoàn thiện Trang thông tin điện tử về xúc tiến đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn và hỗ trợ nhà đầu tư tối đa trong việc tiếp cận thông tin, môi trường và cơ hội đầu tư của tỉnh;
- Niêm yết công khai, đầy đủ các thủ tục hành chính cũng như địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức, nhà đầu tư trong việc giải quyết các thủ tục hành chính tại các Sở, Ban ngành đặc biệt là các thủ tục hành chính về đất đai;
- Thực hiện giao ban đầu tư trực tiếp nước ngoài tỉnh Quảng Trị năm 2023 để kịp thời nắm bắt tình hình, khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp nước ngoài khi thực hiện hoạt động đầu tư, kinh doanh tại tỉnh Quảng Trị.
Thứ ba, Đổi mới phương thức xúc tiến đầu tư theo hình thức áp dụng công nghệ
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng các nền tảng số vào xúc tiến đầu tư theo hướng kết hợp trực tiếp và trực tuyến giúp nhà đầu tư tiếp cận đối tác, môi trường xuất đầu tư nhanh chóng, hiệu quả.
Thứ tư, Tăng cường sự chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh đối với công tác xúc tiến đầu tư
- Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp đang triển khai dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; ít nhất mỗi tháng một lần, lãnh đạo UBND tỉnh họp với các Sở, ban ngành, địa phương liên quan để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các thuủ tục xúc tiến đầu tư dự án trên địa bàn;
- Tập trung chỉ đạo thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí và thời gian để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư;
- Hoàn chỉnh công tác quy hoạch tại các địa phương, quy hoạch tỉnh nhằm kêu gọi đầu tư, đổi mới cơ chế thông thoáng tạo điều kiện cho các nhà đầu tư trong nước mở rộng đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh; đồng thời vận động thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư, các tổ chức kinh tế lớn có năng lực tài chính và công nghệ hiện đại, lợi thế về trình độ quản lý đầu tư.
Thứ năm, Tập trung nguồn lực phát triển cơ sở hạ tầng, giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư
- Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp hiện có như đường giao thông, nhà máy xử lý nước thải, tăng cường trồng cây xanh tạo cảnh quang môi trường xanh -sạch-đẹp… để thu hút thêm các nhà đầu tư vào lấp đầy các khu công nghiệp;
- Tập trung tham mưu xử lý các vướng mắc của nhà đầu tư; Đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch; ưu tiên các dự án trọng điểm đang triển khai trên địa bàn tỉnh; đặc biệt là các dự án nằm trong Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị,....;
- Kết hợp chặt chẽ giữa đầu tư của Nhà nước với huy động từ các nguồn vốn của các thành phần kinh tế để đầu tư kết cấu hạ tầng, tạo sức lan tỏa, thúc đẩy hợp tác thu hút đầu tư, nhất là hạ tầng giao thông, cảng biển, các hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế, hạ tầng đô thị, hạ tầng du lịch - thương mại, hạ tầng cảng hàng không sân bay…;
- Đẩy mạnh công tác rà soát các dự án triển khai chậm tiến độ đã cam kết cũng như các dự án chưa triển khai theo quy định, các dự án mà nhà đầu tư không có năng lực hoặc năng lực thấp để có giải giải pháp thu hồi dự án, kêu gọi nhà đầu tư mới triển khai thực hiện;
- Tập trung nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các khu quy hoạch đã được phê duyệt nhằm thu hút, kêu gọi nhà đầu tư đến đầu tư tại địa bàn tỉnh; Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư vào các tỉnh Quảng Trị. Ưu tiên bố trí đủ kinh phí cho các hoạt động xúc tiến đầu tư để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới;
Thứ sáu, đào tạo, nâng cao năng lực của cán bộ làm công tác xúc tiến đầu tư
- Củng cố và thường xuyên đào đạo tạo đội ngũ cán bộ, chuyên viên hoạt động trong lĩnh vực xúc tiến đầu tư về kiến thức pháp luật liên quan đến đầu tư, kỹ năng xúc tiến đầu tư;
- Quan tâm đến công tác nâng cao năng lực quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư; Cải thiện hiệu quả quản lý hoạt động cấp phép đầu tư, hỗ trợ nhà đầu tư và quản lý hoạt động của các dự án đầu tư cho các cán bộ, công chức tại các Sở, ngành, địa phương.
Thứ bảy, Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quảng bá
- Tăng cường công tác quảng bá, tiếp xúc với các doanh nghiệp trong và ngoài nước để giới thiệu, trao đổi nhằm mời gọi đầu tư vào các lĩnh vực thu hút đầu tư của tỉnh; Đẩy mạnh công tác marketing điện tử về xúc tiến đầu tư và kết nối website để quảng bá cơ hội đầu tư, phát triển thành kênh liên lạc đảm bảo thông tin nhanh, kịp thời cho nhà đầu tư;
- Xây dựng và cập nhật các tài liệu xúc tiến đầu tư, các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, danh mục các dự án kêu gọi đầu tư. Đặc biệt, xây dựng cơ sở dữ liệu bằng nhiều ngôn ngữ (tiếng Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan) để cung cấp cho nhà đầu tư. Đồng thời hàng năm xây dựng bảng thông tin tóm tắt cho từng dự án theo thứ tự ưu tiên trong danh mục dự án được tỉnh khuyến khích đầu tư.
 
Nguyễn Hải Quang

Tổng số điểm của bài viết là: 8 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 2 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Liên hệ QC
SAM HOLDINGS
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi